May quần bảo hộ

QUẦN BẢO HỘ BH5001

 • Chất liệu: Vải kaki 65/35
 • Kiểu dáng phong phú
 • Bền màu cao
 • Nhiều túi tiện dụng
 • Thoáng mát, hút ẩm tốt
 • Size: S-5XL
 • Màu sắc: Nhiều màu
CHI TIẾT

QUẦN BẢO HỘ BH5002

 • Chất liệu: Vải kaki 65/35
 • Kiểu dáng phong phú
 • Bền màu cao
 • Thoáng mát, hút ẩm tốt
 • Ít nhăn
 • Size: S-5XL
 • Màu sắc: Nhiều màu
CHI TIẾT

QUẦN BẢO HỘ BH5003

 • Chất liệu: Vải kaki 65/35
 • Kiểu dáng phong phú
 • Bền màu cao
 • Nhiều túi tiện dụng
 • Thoáng mát, hút ẩm tốt
 • Size: S-5XL
 • Màu sắc: Nhiều màu
CHI TIẾT

QUẦN BẢO HỘ BH5004

 • Chất liệu: Vải kaki 65/35
 • Kiểu dáng phong phú
 • Bền màu cao
 • Nhiều túi tiện dụng
 • Ít nhăn
 • Size: S-5XL
 • Màu sắc: Nhiều màu
CHI TIẾT

QUẦN BẢO HỘ BH5005

 • Chất liệu: Vải kaki 65/35
 • 6 túi đựng dụng cụ
 • Cầm màu tuyệt đối
 • Thoáng mát, hút ẩm tốt
 • Ít bám bẩn
 • Size: S-5XL
 • Màu sắc: Nhiều màu
CHI TIẾT

QUẦN BẢO HỘ BH5006

 • Chất liệu: Vải kaki 65/35
 • 6 túi đựng dụng cụ
 • Cầm màu tuyệt đối
 • Thoáng mát, hút ẩm tốt
 • Đánh bọ các vị trí chịu lực
 • Size: S-5XL
 • Màu sắc: Nhiều màu
CHI TIẾT

QUẦN BẢO HỘ BH5007

 • Chất liệu: Vải kaki 65/35
 • 6 túi đựng dụng cụ
 • Cầm màu tuyệt đối
 • Thoáng mát, hút ẩm tốt
 • Đánh bọ các vị trí chịu lực
 • Size: S-5XL
 • Màu sắc: Nhiều màu
CHI TIẾT

QUẦN BẢO HỘ BH5008

 • Chất liệu: Vải kaki 65/35
 • Kiểu dáng trẻ trung
 • Hút ẩm tốt, thoáng mát
 • Cầm màu tuyệt đối
 • Đánh bọ các vị trí chịu lực
 • Size: S-5XL
 • Màu sắc: Nhiều màu
CHI TIẾT

QUẦN BẢO HỘ BH5009

 • Chất liệu: Vải kaki 65/35
 • 6 túi đựng dụng cụ
 • Kiểu dáng trẻ trung
 • Cầm màu tuyệt đối
 • Hút ẩm tốt, thoáng mát
 • Size: S-5XL
 • Màu sắc: Nhiều màu
CHI TIẾT

QUẦN BẢO HỘ BH5010

 • Chất liệu: Vải kaki 65/35
 • Kiểu dáng trẻ trung
 • 4 túi đựng dụng cụ
 • Cầm màu tuyệt đối
 • Hút ẩm tốt, thoáng mát
 • Size: S-5XL
 • Màu sắc: Nhiều màu
CHI TIẾT

QUẦN BẢO HỘ BH5011

 • Chất liệu: Vải kaki 65/35
 • Kiểu dáng trẻ trung
 • Nhiều túi đựng dụng cụ
 • Cầm màu tuyệt đối
 • Đánh bọ các vị trí chịu lực
 • Size: S-5XL
 • Màu sắc: Nhiều màu
CHI TIẾT

QUẦN BẢO HỘ BH5012

 • Chất liệu: Vải kaki 65/35
 • Kiểu dáng trẻ trung
 • Cầm màu tuyệt đối
 • Thoáng mát, hút ẩm tốt
 • Đánh bọ các vị trí chịu lực
 • Size: S-5XL
 • Màu sắc: Nhiều màu
CHI TIẾT

QUẦN BẢO HỘ BH5013

 • Chất liệu: Vải kaki 65/35
 • Kiểu dáng trẻ trung
 • 6 túi đựng dụng cụ
 • Thoáng mát, ít bám bẩn
 • Đánh bọ các vị trí chịu lực
 • Size: S-5XL
 • Màu sắc: Nhiều màu
CHI TIẾT

QUẦN BẢO HỘ BH5014

 • Chất liệu: Vải kaki 65/35
 • Kiểu dáng trẻ trung
 • Nhiều túi đựng dụng cụ
 • Cầm màu tuyệt đối
 • Đánh bọ các vị trí chịu lực
 • Size: S-5XL
 • Màu sắc: Nhiều màu
CHI TIẾT

QUẦN BẢO HỘ BH5015

 • Chất liệu: Vải kaki 65/35
 • Kiểu dáng trẻ trung
 • Nhiều túi đựng dụng cụ
 • Cầm màu tuyệt đối
 • Đánh bọ các vị trí chịu lực
 • Size: S-5XL
 • Màu sắc: Nhiều màu
CHI TIẾT

QUẦN BẢO HỘ BH5016

 • Chất liệu: Vải kaki 65/35
 • Kiểu dáng trẻ trung
 • Nhiều túi đựng dụng cụ
 • Cầm màu tuyệt đối
 • Đánh bọ các vị trí chịu lực
 • Size: S-5XL
 • Màu sắc: Nhiều màu
CHI TIẾT

QUẦN TÂY DP3004

 • Chất liệu: Vải casmia ý
 • Phong cách lịch lãm
 • Kiểu dáng phong phú
 • Thoáng mát, hút ẩm tốt
 • Ít nhăn
 • Size: S-5XL
 • Màu sắc: Nhiều màu
CHI TIẾT

QUẦN BẢO HỘ BH5018

 • Chất liệu: Kaki
 • Phong cách lịch lãm
 • Kiểu dáng phong phú
 • Thoáng mát, ít bám bẩn
 • Ít nhăn
 • Size: S-5XL
 • Màu sắc: Nhiều màu
CHI TIẾT


Liên Hệ
Báo Giá Nhanh
15 Phút
 


Chia sẽ: