May tạp dề

TẠP DỀ BH7087

 • Chất liệu: Vải kaki Thành Công
 • Bền màu cao
 • Dày dặn
 • Ít bám bẩn
 • Hợp thời trang
 • Size: Free size
 • Màu sắc: Nhiều màu
CHI TIẾT

TẠP DỀ BH7086

 • Chất liệu: Vải kaki Thành Công
 • Bền màu cao, ít bám bẩn
 • Dày dặn, có túi to tiện dụng
 • Vải ít thấm hút nước
 • Có túi to tiện dụng
 • Size: Free size
 • Màu sắc: Nhiều màu
CHI TIẾT

TẠP DỀ BH7085

 • Chất liệu: Vải kaki Thành Công
 • Vải ít thấm hút nước
 • Dầy dặn, nhiều túi tiện dụng
 • Bền màu cao, ít bám bẩn
 • Vải thoáng mát
 • Size: Free size
 • Màu sắc: Nhiều màu
CHI TIẾT

TẠP DỀ BH7084

 • Chất liệu: Vải kaki Thành Công
 • Bền màu cao
 • Dày dặn
 • Ít bám bẩn
 • Vải thoáng mát
 • Size: Free size
 • Màu sắc: Nhiều màu
CHI TIẾT

TẠP DỀ BH70681

 • Chất liệu: Vải kaki Thành Công
 • Bền màu cao
 • Dày dặn
 • Ít bám bẩn
 • Vải thoáng mát
 • Size: Free size
 • Màu sắc: Nhiều màu
CHI TIẾT

TẠP DỀ BH7080

 • Chất liệu: Vải kaki Thành Công
 • Bền màu cao
 • Dày dặn
 • Ít bám bẩn
 • Vải thoáng mát
 • Size: Free size
 • Màu sắc: Nhiều màu
CHI TIẾT

TẠP DỀ BH7078

 • Chất liệu: Vải kaki Thành Công
 • Bền màu cao
 • Dày dặn
 • Ít bám bẩn
 • Vải thoáng mát
 • Size: Free size
 • Màu sắc: Nhiều màu
CHI TIẾT

TẠP DỀ BH7077

 • Chất liệu: Vải kaki Thành Công
 • Bền màu cao
 • Dày dặn
 • Ít bám bẩn
 • Vải thoáng mát
 • Size: Free size
 • Màu sắc: Nhiều màu
CHI TIẾT

TẠP DỀ BH7076

 • Chất liệu: Vải kaki Thành Công
 • Bền màu cao
 • Dày dặn
 • Ít bám bẩn
 • Vải thoáng mát
 • Size: Free size
 • Màu sắc: Nhiều màu
CHI TIẾT

TẠP DỀ BH7075

 • Chất liệu: Vải kaki Thành Công
 • Bền màu cao
 • Dày dặn
 • Ít bám bẩn
 • Vải thoáng mát
 • Size: Free size
 • Màu sắc: Nhiều màu
CHI TIẾT


Liên Hệ
Báo Giá Nhanh
15 Phút
 


Chia sẽ: